MİMARİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİM KRİTERLERİ

MİMARİ UYGULAMA PROJESİNDE CEPHE ÇİZİMİ:


 1. Tüm cephelerde Cephe kaplama malzemeleri kodlanarak , lejand yapılmalıdır.

 2. Bu kodlar cephe üzerinde tipik olarak yerleştirilmelidir.

 3. Çok malzeme kullanıldığı zaman, malzeme farklarını belirlemek için seçilen malzeme rengine benzer renkle solid yapılmalıdır.

 4. Pencere, Menfez, Kapı alt ve üst kotları verilmelidir.

 5. Pencere, Menfez, Kapı kodları cephe üzerinde gösterilmelidir.

 6. Kat kaba hizaları, kesik çizgi ile cephenin uzunluğuna göre ara ara verilmelidir.

 7. Kat hizası kotları +0.00(B.A.) şeklinde gösterilmelidir.

 8. Cephedeki kat , kütle değişimi , parapet kotları cephe dışı sağ ve sola , alt çizgisi cepheye dönük bir biçimde yerleştirilmelidir.

 9. Binanın gösterilmeyen cephesi kalmayacak, gereken yerlerde kısmi cepheler çizilmelidir.
PLAN:
 1. B.A. duvarlarda yapılacak tüm kapı, menfez, pencere gibi delikler için delik ebadı ve delik üst kotu plan üzerinde not yazlarak verilmelidir.

 2. Döşemelerde yapılacak tüm şaft, vs. delikleri için delik ebadı verilmelidir. Delik yeri akslardan uzaklıkları verilerek belirtilmelidir. Mekanik deliği ise 'M.S.' , elektrik deliği ise 'E.S.' olarak isimlendirilmelidir.
ASMA TAVAN:
 1. Elektrik projesi aydınlatma paftaları çizildiğinde , mimari asma tavan ile karşılaştırılıp, özellikli tavanlar varsa aydınlatmalar bunlara uygun yerleştirilmeli ve elektrik müellifine bu yerleşime göre lamba güçlerini kontrol için geri gönderilmeli. Elektrik mühendisi kendi projesinde aynı yerleşimi kullanmalıdır. İki proje arasında uyum olmazsa ihale sonrasında sorunlar çıkabilir.
SİSTEM KESİTİ:

 1. Bina çevresi boyunca giriş, yangın kaçışı, merdiven,kuranglez gibi bölümlerden arazi kotuyla ilişkisini gösteren kesitler almak gerekir. Bunlar statik projeyi de etkileyeceği için tipik olmayan tüm kuranglezlerden kesit verilmelidir.

ASANSÖR PLAN - KESİTLERİ:
 1. Mimarın seçeceği en az 3 asansör firmasından alınacak ölçülerle, en büyük şaft ve kuyu dibi ölçülerine göre her asansörün ayrı tipik plan ve boy kesitleri çizilmeli, asansör kuyu ebadı, kuyu dibi kotu verilmelidir. İhale sonrası hangi asansör firması seçilirse, onun ölçülerine göre mimari ve statiği revize etmek gerekir. Eğer seçilen asansör firmasının standart ölçülerinden çok büyük şaft bırakırsanız, çelik konstrüksiyon ile şaftın küçültülmesi çok pahalıya mal olacak ve işveren de bunu tercih etmeyecektir. 
 2. Mimari planın veya statik kalıp projesinin gerektirmesi sebebiyle , firma ölçülerinden farklı b.a. kuyu ebadı, kuyu dibi derinliği ya da makina dairesi yüksekliği elde edildiyse , yapılan çizimler asansör firmasıyla irtibata geçilip kontrol ettirilmelidir.

Hiç yorum yok: