UYGULAMA-BELEDİYE PROJESİ FARKLARI


Uygulama ve belediyeye teslim edilen projeleri farklı yaptığınız zaman, inşaat sonuna kadar sorunlar çıkması kaçınılmaz. Belediyenin belirlediği emsal hesabına göre projeyi yapıp, uygulamanın da aynı yapılması sağlanmalı.

Mimari,statik revizyonu ile mekanik elektrik proje uyumu

Mimari, mekanik, elektrik Projeleri bir kez oluşturulduktan sonra, mimari veya statik olarak yapılacak herhangi bir değişiklikten önce, ilgili bölgenin mekanik ve elektrik projesi - kanallar,sprinkler,sıhhi hatlar, tavalar- mutlaka incelenmeli. Projecilere yapılacak revizyon hakkında bilgi verilip, onay alınmalı. İnşaata geçildikten sonra yapılacak revizyonlar çok büyük problem yaratacaktır.

BİTKİ TOPRAKLI ÇATI DETAYI

Bitki Topraklı çatıda, toprak en az 30cm olmalıdır. Çim bile daha az toprakta yetişmez.

SERVİS KORİDORU DUVAR BARİYERİ

Servis koridoru , yangın koridorundan ayrı, binanın teknik, ticari veya hizmet bölümlerine ulaşmak amacıyla kullanılan koridorlardır.
Müşterinin girmediği , sadece personelin kullanacağı bu koridorların duvarları el arabasıyla geçişler sırasında çizilmemesi için duvar koruyucu bariyerler ile kaplanır.

DÜŞÜK DÖŞEME

Düşük döşeme, ıslak hacimlerde sıhhi tesisatın gizlenmesi için kullanılır. (Bazı durumlarda döşeme üzerinden gitmesi gereken elektrik ve data kablo tavasını gizlemek için de kullanılabilir.)
Tesisatta bir sorun olduğu zaman alt kattaki mahale herhangi bir şekilde müdahale edilmemiş olur. Islak hacim mahalinin altında dükkan, ofis gibi kiralanmış bir alan varsa mümkün olan yerlerde düşük döşeme yapmak gerekir.

Binalarda düşük döşeme yapılan bölümlerde dolgu malzemesi olarak hafif beton kullanılır. Betonu hafifletmek için içine normal agrega yerine hafif agrega konulmaktadır. Hafif agrega olarak cüruf,pomza,diyatomit,perlit,vermikülit,puzzolan,tüf kullanılabilir.

Cüruf, saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir.

Volkanik cüruf ise, volkanik patlamalar sırasında, lavların çatlaklar boyunca sızması ile oluşan, gözenekli volkanik bir kayaç türüdür.

DUMAN EGZOST ŞAFTI DUVARI

Binada yapılacak olan 'duman egzost şaftı' iç yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

Bu şaftların içinde ayrıca kanal yapılmamaktadır.

Şaft duvarı , statik açıdan ba. yapılabiliyorsa, ayrıca sıva gerektirmez. 20cm ba. perde duvar yapılabilir.

Yalnız bu perdeler mimari projeye işlenmeden önce statik projecisine danışılmalıdır. (çünkü binanın herhangi bir yerinde perde duvar yapılırsa , bu duvarlar taşıyıcı olarak görev almaya başlar ve bina genelinde farklı bir kalınlıkta perde gerekiyorsa, şaftların da o kalınlıkta yapılması gerekir. örnek olarak binanın perde kalınlığı hesaplarda 40cm olarak çıkıyorsa, bu şaftların duvarlarını 40cm yapmak mantıklı olmayacaktır.)

Duvar tuğla veya gazbeton yapılacaksa, iç yüzeyi sıva yapılır. Bu sıva kaba ve ince sıvanın beraber yapıldığı harçlı sıvadır.

MENFEZLİ YANGIN KAPILARI

Teknik oda kapıları yangın yönetmeliğine göre yangın kapısı yapılmak zorundadır.

Mekanik ya da elektrik projesine göre ise bazı teknik odaların doğal olarak havalandırılması gerekmektedir.

Bu durumda teknik odalarda yapılacak yangın kapılarında menfez yapılması gerekenler belirlenmelidir. Yangın kapılarında yapılacak bu menfezler damperli olmalıdır.

Damper, menfez kapaklarının yangın anında kapanmasını sağlayan mekanizmadır. Teknik odalarda meydana gelebilecek bir yangında dumanın bu menfezlerden diğer mekanlara yayılmasını önlemek için gereklidir.

İşveren-malsahibi kapıların maliyeti fazla olabileceği için bu menfezleri kapı kanadında değil de kapı üzerinde duvarda yaptırtma seçeneğini kullanabilir.

Başka bir çözüm ise mekanın mekanik olarak havalandırılmasıdır.

BİNA İÇİ CAMLAR

Bina içinde kullanılacak , korkuluk, panoramik asansör cam kaplaması, ışıklık vb. camların lamine+temperli cam olması gerekmektedir.

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİM KRİTERLERİ

MİMARİ UYGULAMA PROJESİNDE CEPHE ÇİZİMİ:


 1. Tüm cephelerde Cephe kaplama malzemeleri kodlanarak , lejand yapılmalıdır.

 2. Bu kodlar cephe üzerinde tipik olarak yerleştirilmelidir.

 3. Çok malzeme kullanıldığı zaman, malzeme farklarını belirlemek için seçilen malzeme rengine benzer renkle solid yapılmalıdır.

 4. Pencere, Menfez, Kapı alt ve üst kotları verilmelidir.

 5. Pencere, Menfez, Kapı kodları cephe üzerinde gösterilmelidir.

 6. Kat kaba hizaları, kesik çizgi ile cephenin uzunluğuna göre ara ara verilmelidir.

 7. Kat hizası kotları +0.00(B.A.) şeklinde gösterilmelidir.

 8. Cephedeki kat , kütle değişimi , parapet kotları cephe dışı sağ ve sola , alt çizgisi cepheye dönük bir biçimde yerleştirilmelidir.

 9. Binanın gösterilmeyen cephesi kalmayacak, gereken yerlerde kısmi cepheler çizilmelidir.

PLAN:

 1. B.A. duvarlarda yapılacak tüm kapı, menfez, pencere gibi delikler için delik ebadı ve delik üst kotu plan üzerinde not yazlarak verilmelidir.

 2. Döşemelerde yapılacak tüm şaft, vs. delikleri için delik ebadı verilmelidir. Delik yeri akslardan uzaklıkları verilerek belirtilmelidir. Mekanik deliği ise 'M.S.' , elektrik deliği ise 'E.S.' olarak isimlendirilmelidir.

ASMA TAVAN:

 1. Elektrik projesi aydınlatma paftaları çizildiğinde , mimari asma tavan ile karşılaştırılıp, özellikli tavanlar varsa aydınlatmalar bunlara uygun yerleştirilmeli ve elektrik müellifine bu yerleşime göre lamba güçlerini kontrol için geri gönderilmeli. Elektrik mühendisi kendi projesinde aynı yerleşimi kullanmalıdır. İki proje arasında uyum olmazsa ihale sonrasında sorunlar çıkabilir.

SİSTEM KESİTİ:


 1. Bina çevresi boyunca giriş, yangın kaçışı, merdiven,kuranglez gibi bölümlerden arazi kotuyla ilişkisini gösteren kesitler almak gerekir. Bunlar statik projeyi de etkileyeceği için tipik olmayan tüm kuranglezlerden kesit verilmelidir.

ASANSÖR PLAN - KESİTLERİ:

 1. Mimarın seçeceği bir asansör firmasından alınacak ölçülerle her asansörün ayrı tipik plan ve boy kesitleri çizilmeli, asansör kuyu ebadı, kuyu dibi kotu verilmelidir.
 2. Mimari planın veya statik kalıp projesinin gerektirmesi sebebiyle , firma ölçülerinden farklı b.a. kuyu ebadı, kuyu dibi derinliği ya da makina dairesi yüksekliği elde edildiyse , yapılan çizimler asansör firmasıyla irtibata geçilip kontrol ettirilmelidir.

KOLON İŞARET BOYASI

Kapalı otoparklarda araç geçen ve park edilen yerlerdeki kolonlar, algılamayı kolaylaştırmak için alttan 120cm mesafeye kadar 2 renk ile boyanır.

KOLON BARİYERİ

Kapalı otoparklarda, araçların geçtiği yollarda ve park yerlerinde kolon ve duvarlara çarpma sonucu zarar gelmemesi için bariyer yapılması gerekir.

Bariyerlerin sayısı azaltılmak istenirse , sadece tesisatın geçtiği kolonlara bariyer yapılması da mümkündür. Bu tesisat : sprinkler, yangın dolabı, fan coil, sıhhi tesisat borularıdır.

BİMSBETONA SIVA YAPILMASI

Bimsbeton yüzeye alçı esaslı hazır sıva yapılması: 1.5cm ,
Bimsbeton yüzeyde seramik altına kaba sıva yapılması: 1.5cm
yeterlidir.

ATRİUM TAVANI YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

Alışveriş Merkezinde, atriumlarda kullanım sırasında tavana asılabilecek objeler, dekorasyon ve tabela gibi elemanlar için üst döşemenin 200kg/m2 yük taşıyabilecek bir kontrüksiyona sahip olması gerekir.

ENGELLİ OTOPARKI

Otoparklardaki park yerlerinin %5 'i engelli araçları için ayrılır. Ölçüleri 350/500 cm olmalıdır.
Zeminde uluslararası engelli işareti ile belirtilmeli ve bir levha ile tanıtılmalıdır.
Bu otopark yerlerinden basamaksız veya rampalarla asansörlere ve binaların girişine ulaşılabilmelidir. Rampa genişliği en az 90 cm ve en fazla %10 eğimde olmalıdır.

TRAFİK DÜZENLEMESİ

Alışveriş merkezleri veya büyük ölçekli kamu, ofis, konut binaları tasarlanırken iç mekan otopark trafiği, dış yollar-şehir trafiği ve giriş çıkışları uzman bir trafik danışma firma tarafından incelenmeli ve raporlanmalıdır.

Binanın Trafik düzenlemesi tüm projeler(statik,mekanik,elektrik) devam etse bile bitirilmeden, mimar tarafından projeye aktarılması gerekmektedir. Trafik düzeni tüm proje gruplarını ve hatta şehri, yapının bulunduğu bölgeyi etkileyecek en önemli kararlardandır.

Seçilen trafik danışmanına aşağıdakiler iletilmelidir:

 1. yapıyla ilgili bilgiler, fonksiyonu, toplam inşaat alanı, toplam kullanım alanı, açık-kapalı otopark alanı, sayısı, çalışan ya da geleceği düşünülen kişi sayısı,
 2. bölgenin analizi, havaalanı ya da yakındaki en önemli ulaşım aksının yeri, merkeze ve havaalanına uzaklığı
 3. çevresindeki ana yolları da gösteren imar planı,
 4. çevrede bulunan binaların araç, yaya giriş, çıkış yerleri ve binaların fonksiyonları,
 5. yolların genişlikleri ve tek-çift yön durumları,
 6. arsa ve çevresinin uydu fotoğrafları,
 7. saatlere göre yolların araç geçiş sayıları (peak hours denilen, işe giriş-çıkış-haftasonu kalabalık saatlerdeki durumu)(eğer firma yerel ise bu bilgileri kendisi edinebilir),
 8. yaya girişleri,
 9. açık, kapalı otopark için düşünülen giriş, çıkışlar,
 10. kapalı otopark planı

LAMİNE CAM

Lamine Cam:

Lamine Cam, çeşitli amaçlarla kullanılabilen cam çeşididir. 2 ya da daha fazla cam katmanının, aralarına polivinil butral (PVB) denilen sert koruyucu madde yerleştirerek, ısı ve basınç ile kalıcı olarak birleştirilmesinden oluşur. Camlar birleştirildikten sonra tek bir cam panel gibi görünür ve davranır. Isıyla güçlendirilmiş veya temperli camlardan lamine cam üretilebilir.

Lamine Cam nerelerde kullanılır:

Eğimli, eğimsiz saçak ve çatı ışıklıkları, Müze, Hapishane, Devlet binaları, Kuyumcu dükkanları, Bankalar, Havaalanları, Okul, Hastane, Otel binaları, İç mekan bölmeleri, Ofis binaları, Güvenlik camı uygulanması gereken yerlerde kullanılır.

Ses Kontrolü:
Lamine cam, binaların, çevre gürültülerinden korunması konusunda etkili çözüm sağlar.
Malzemelerin ses geçirgenliği STC (sound transmission class rating) birimi ile ölçülür. Yüksek STC değeri, yüksek ses yutuculuğu sağlandığını ifade eder. Lamine cam, pencerenin STC değerini arttırır. Isıcam ünitesi (IG unit) ile beraber kullanıldığı zaman, pencerenin akustik faydaları artar. Çift lamineli ısıcam maksimum ses koruması sağlar.

Işıklık, Saçak:

15°'den daha eğimli Işıklıklar ve noktasal destekli saçak camları eğimli sınıfına girer. Eğimli ve ışıklık camları için Lamine cam tercih edilir. Cam kırılsa bile olduğu yerde kalır, düşerek altındakilere zarar verme riski ortadan kalkar. Lamine camlar atrium ışıklıklarında çokça kullanılır.

Işık ve güneş Kontrolü:
Lamine cam, güneş ışığının geçişini azaltır, parlaklığı kontrol eder, ultraviyole radyasyonu geri çevirir. Güneş ışığının geçişi, renkli veya kaplamalı cam kullanılarak veya camlar arasına yerleştirilen iç tabakanın renkli kullanımıyla veya hepsinin kombine edilmesiyle sağlanır. Emilmiş güneş enerjisi ısıya dönüştürülür ve büyük kısmı dışarıya yönlendirilir.

Güneş ışığının mekan içine alınmaması, mobilya, kumaş gibi iç mekan malzemelerinin renklerini yitirmelerine engel olur.

Güneş enerjisinin renk soldurma etkisi Tdw (Damage Weighted Transmission) adı verilen bir birim ile ölçülür. 0.84 Tdw ile tek panelden oluşan şeffaf bir cam, UV'nin ve görünen enerjinin çoğunu, çok az koruma ile mekan içine alır. Lamine cam ise UV enerjinin %95'ini bloke ederken, aydınlığı içeri alır.

Dekoratif Lamine Cam:

Laminasyon sayesinde, farklı maddeler eklenerek çeşitli dekoratif efektler oluşturulabilir.

Sismik Etkiler:

Lamine cam deprem bölgelerindeki uygulamalarda iyi performans verir. Çünkü aradaki plastik katman kırılan camın çoğu parçasını birarada tutar. Böylece cam panel çerçevenin içinde kalır. Deprem bölgesi olan yerlerde . giydirme cephelerde, vitrinlerde ve diğer büyük cam bölmelerde lamine cam kullanılmalıdır.

Lamine cam spesifikasyonları:

1. Maksimum ölçüler: 2500 x 6000mm
2. Minimum ölçüler: 400 x 400mm
3. Tek katman camın kalınlığı: 3 - 12mm
4. Ara katman camın kalınlığı: 6 - 40mm
5.Kullanım yerleri: kapı, giydirme cephe, pencere, tavan, bölme duvar, döşeme, çatı ışıklığı, vitrin camı. Ayrıca motorlu araç, banka, vapur, mücevher dükkanı, villa, vb.Kırıldıktan sonra lamine camın görünüşü

DIŞ CEPHE CAMLARI

Dış cephede kullanılan cam ısıcam ise iç cam lamine, dış cam temperli olmalıdır.

BUZ PİSTİ

Alışveriş merkezinde buz pisti ebatları, toplam kiralanabilir alanla ve merkeze kaç kişinin beklendiği ile ilgilidir. Olimpik bir buz pistinin alanı 1800m2'dir. Avm için ideal olan pist alanı 200-700 m2 arasındadır. Pistin alacağı kişi sayısını hesaplamak için 4m2/kişi oranı kullanılmalıdır.

BİNALARDA WC SAYISI

Genel kullanıma ait tuvalet mekanı planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken konular:

 1. tuvalet giriş kapısı ulaşıldığı ana koridordan bir niş ile ayrılmalıdır;
 2. giriş kapısı direk olarak tuvalet kabini ve pisuvarları görmeyecek şekilde yerleştirilmelidir,
 3. lavabolar tezgah altı tipi seçilmelidir, bu çevreye su sıçramasını önlemek için gereklidir,
 4. her iki lavaboya bir adet sıvı veya köpük sabunluk yerleştirilmelidir,
 5. lavabolar bölümünde en az bir çöp kutusu bulunmalıdır,
 6. her wc kabini içinde bir adet çöp kutusu,tuvalet kağıtlığı ve fırçası bulunmalıdır,
 7. wc kabinleri döşeme kaplaması klozete doğru bir eğime sahip olmalıdır, duvar dibine konulacak yer süzgeci diğer kısımlara su gitmesini önleyecektir,
 8. lavaboların yakınında en az bir adet el kurutma veya peçete cihazı bulunmalıdır,
 9. mekanın minimum aydınlatılma değeri 300 lux. olmalıdır,
 10. tuvalet mekanı doğal olarak havalandırılmalıdır, mekanik olarak havalandırıldığı durumlarda saatte minimum 15 hava değişimi sağlanmaldır.

Binalarda wc sayısını hesaplamak, binanın türüne, çalışan kişi sayısına ve ziyaretçi sayısına bağlıdır.

Ofis binaları:
1-25 erkek çalışan için 1 klozet, 1 pisuvar, 1-15 kadın çalışan için 1 klozet , 1'er lavabo gerekmektedir.
26-50 erkek çalışan için 2 klozet, 2 pisuvar,2 lavabo, 16-35 kadın çalışan için 2 klozet , 2 lavabo, 36-50 kadın çalışan için 3 klozet , 3 lavabo gerekmektedir.
Her katta 1 adet engelli wc de bulunmalıdır.

Alışveriş merkezlerinde kiralanabilir alanlara göre yapılacak tuvalet sayıları:
0-350m2 arası: bay: 1 wc, 1 pisuvar, 1 lavabo; bn: 1 wc, 1 lavabo
351-1000m2: bay : 1 wc, 1 pisuvar, 2 lavabo; bn: 2 wc, 2 lavabo
1001 - 3000 m2 : 1 wc, 2 pisuvar, 3 lavabo; bn: 3 wc, 3 lavabo
3001 - 5000 m2 : 2 wc, 3 pisuvar, 4 lavabo; bn: 4 wc, 4 lavabo
5001 - 7000 m2 : 3 wc, 4 pisuvar, 5 lavabo; bn: 5 wc, 5 lavabo
Her ek 3000 m2 : 1 wc, 1 pisuvar, 1 lavabo; bn: 1 wc, 1 lavabo

(her katta 1 adet ortak kullanımlı engelli wc de bulunmalıdır.)

OTEL PROJESİ ALAN HESABI

Otel projelerinde alan hesap tablosu yaparken alışveriş merkezi gibi kiralanabilir – kiralanamayan alan şeklinde hesap yapmaya gerek yoktur.
Genelde otel, bir bütün olarak operatöre verildiği için onun yerine müşteri alanları,teknik ve yönetim alanları şeklinde bir ayrım yapılabilir ve yatak odası tip ve sayılarını belirtmek gerekir.