Mimari,statik revizyonu ile mekanik elektrik proje uyumu

Mimari, mekanik, elektrik Projeleri bir kez oluşturulduktan sonra, mimari veya statik olarak yapılacak herhangi bir değişiklikten önce, ilgili bölgenin mekanik ve elektrik projesi - kanallar,sprinkler,sıhhi hatlar, tavalar- mutlaka incelenmeli. Projecilere yapılacak revizyon hakkında bilgi verilip, onay alınmalı. İnşaata geçildikten sonra yapılacak revizyonlar çok büyük problem yaratacaktır.

Hiç yorum yok: