ESKALATOR-TRAVOLATOR


Yürüyen merdivenlerde ve rampalarda döşemedeki 14x20cm lik dişler (firmaya göre ölçü değişebilir) mutlaka yapılması gerekiyor. Oturduğu yerde yükseklik başka türlü sağlanamaz.

Yürüyen merdivenlerde bırakılan döşemede delik toleransı maksimum 15mm'dir . Döşemede bırakılacak deliğin hesabını, ürünü kullanılacak firmanın formülüne göre yapmak gereklidir. Her firmanın farklı ürünü oladuğu için proje hazırlanıp, ihaleye çıkıldıktan sonra seçilen firmanın ölçülerine göre delikler yenidem kontrol edilmelidir.

Yürüyen merdivenler ve rampaların yanyana gelmesi durumunda aralarında 1cm boşluk olması yeterlidir.
'Üstüste gelen eskalatörler ve travolatörler için inşaat sırasında minimum 220cm yükseklik sağlanacaktır' notunun projeye eklenmesi faydalı olacaktır.

Hiç yorum yok: