KAZAN DAİRESİ

Avm'lerde Kazan Dairesi yüksekliği en az 5 m. olmalıdır.

Kazan dairesine binanın direk dışından bir giriş vermek gereklidir.

Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur.

Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.

Kazan dairesi mekanı binanın diğer bölümlerinden yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ile ayrılmalıdır.

Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez.

Hiç yorum yok: